ASPECTS OF SOCIAL IDENTITY AND LIMITING APPRECIATION OF THE ETHNIC

Cristina GAVRILUȚĂ

Abstract


In this paper we propose an analysis of social identities based on two aspects thereof: tradition and modernity. A short foray into social life demonstrates that the two approaches are not mutually excluded although there are approaches on this matter. We then demonstrated that ethnicity is one of the deepest stances of social identity, ethnocentrism and the ethnomarginal are two forms of radical valorisation of the ethnic identity. Ideological and political instrumentation of the ethnic identity and limit valuing posed by these open the path to intolerance and social discrimination.

Résumé


Dans ce texte, nous proposons une analyse des identités sociales fondées sur deux aspects: tradition et modernité. Un bref aperçu de la vie sociale démontre que les deux ne sont pas incompatibles, mais il ya des approches à cet égard. Nous avons ensuite démontré que l’ethnicité est l'une des positions les plus profondes de l'identité sociale. L'ethnocentrisme et la marginalisation de l’ethnique (etnomarginalul) sont les deux formules radicale de valorisation sociale. Instrumentation idéologique et politique de l'identité ethnique ouvrir la chemin de l'intolérance sociale et de la discrimination.

Rezumat


În acest text propunem o analiză a identităților sociale plecând de la două ipostaze ale acestora: tradiția și modernitatea. O scurtă incursiune în viața socială demonstrează că cele două nu se exclud reciproc, deși există abordări în acest sens. Am demonstrat apoi că etnia reprezintă una dintre ipostazele cele mai profunde ale identității sociale, etnocentrismul și etnomarginalul fiind două forme de valorizare radicale ale identității etnice. Instrumentarea ideologică și politică a identității etnice și a valorizărilor de limită pe care le comportă acestea, deschid calea intoleranței și discriminării în plan social.

Keywords


modernity; tradition; ethnic identity; ethnomarginal; ethnocentrism

Mots-clés


modernité; tradition; identité ethnique; l'ethnocentrisme; marginalisation de l’ethnique

Cuvinte cheie


modernitate; tradiție; identitate etnică; etnomarginal; etnocentrism

Full Text:

Full Text: PDF

References


Biriş, I. (2000). Sociologia civilizaţiilor, Dacia publising house, Cluj-Napoca.

Dubar, C. (2003). Criza identităţilor. Interpretarea unei mutaţii. Ştiinţa publising house, Chişinău.

Eliade, M. (1992). Sacrul şi profanul, translated by Rodica Chira, Humanitas publising house, Bucharest.

Eliade, M. (1990). Încercarea labirintului, translated by Doina Cornea, Dacia publising house, Cluj-Napoca.

Eliade, M.(2013). Nostalgia originilor. Humanitas publising house, Bucharest.

Gavriluță, C. (2008). Tradiţie şi modernitate: Stiluri de viaţă actuale în satul românesc. In Valentin Mihai Bohatereţ (Ed.). Studii şi cercetări de economie rurală, tom VII. Relaţia cercetare ştiinţifică-extensie- consultanţă factori de poatenţare a reţelelor de dezvoltare rurală , “Tera Nostra” publising house, Iaşi.

Gavriluță, C. (2007). Etnie şi identitate culturală. In Botoşineanu, L, Dănilă, E., Holban, C. Ichim, O. (Eds.), Români majoritari / Români minoritari: interferenţe şi coabitări lingvistice, literare şi etnologice, Institutul de Filologie Română „Al. Philippide”, Alfa publising house, Iași.

Mihu, A. (2002). Antropologie culturală, Dacia publising house, Cluj-Napoca.

Spengler, O. (1996). Declinul occidentului. Schiţă de morfologie a istoriei, translated by Ioan Lascu, afterword by Marin Beşteliu, Beladi publising house, Craiova.

Tylor, E. (1851). Primitive culture, vol. I, Murray, London.

Todorov, T. (1994). Cucerirea Americii. Problema celuilalt, Institutul European publising house, Iaşi.

Todorov, T.(1999). Noi şi ceilalţi, Institutul European publising house, Iaşi.

Ursache, P. (2014). Antropologia, o ştiinţă neocolonială, Eikon publising house, Cluj-Napoca.

Ursache, P. (2014). Etnosofia, Eikon publising house, Cluj-Napoca.

Vattimo, G. (1995). Societatea Transparentă, translation by Ştefania Micu, Pontica publising house, Constanţa.

Zamfir, C., Vlăsceanu, L. (coord.) (1993). Dicţionar de sociologie, Babel publising house, Bucharest.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.