ANALYSIS OF KNOWLEDGE AND INVOLVEMENT OF COMMUNITY SOCIAL WORKERS FROM IAŞI COUNTY IN PREVENTING AND CURBING JUVENILE CRIME

Niculina KARACSONY

Abstract


The theme of crime in post-revolutionary Romania has become a ubiquitous current. The idea of a won freedom after the fall of communism in our country begins to be increasingly constrained by uncertainty and mistrust in the policies and strategies that the Romanian state adopt and implement. Political influence, incoherence and inconsistency of governing the political classes have paved the current views of developing public sector services to the incompetence, disinterest and insecurity. Promoting the idea of physical, moral, economic, socio-cultural and institutional insecurity set up a panic both at micro and macro level in terms of identifying solutions and the adoption of efficient and effective measures in limiting and preventing risks deriving from these relative contemporary truths, including casuistry crime in which the authors are children younger than 14 years.

Résumé


Le thème de l’infractionalitédans la Roumanie post-décembriste est devenu une actualité omniprésente. L’idée de la liberté gagnée suite à la chute du communisme dans notre pays, commence à être de plus en plus encorsetée par l’incertitude et le manque de la confiance dans les politiques et les stratégies que l’Etat Roumain les adopte et les implémente. L’influence de la vie politique, l‘incohérence et l’inconséquence des classes politiques qui se trouvent à la gouvernance ont créé les prémisses du développement des courants d’opinions à l’adresse des services du secteur publique, de l’incompétence, du manque de l’intérêt et de l’insécurité. La promotion de l’idée d’insécurité physique, morale, économique, socioculturelle et institutionnelle àcrééaussi bien au niveau micro, qu’au niveau macro social une panique concernant l’identification des solutions et l’adoption des mesures efficaces pour la limitation et la prévention des risques qui découlent de ces vérités relatives et contemporaines, y compris pour la casuistique de l’infractionalité dont les auteurs sont les enfants qui ont l’âge de moins de 14 ans.

Rezumat


Tema infracţionalităţii în România postdecembristă a devenit o actualitate omiprezentă. Ideea libertăţii câştigate în urma căderii comunismului în ţara noastră, începe să fie încor¬setată tot mai mult de incertitudine şi neîncredere în politicile şi strategiile pe care statul român le adoptă şi implementează. Influenţa politicului, incoerența şi inconsecvenţa cla¬se¬lor politice aflate la guvernare au creat premisele dezvoltării unor curente de opinii la adresa serviciilor din sectorul public de incompetenţă, dezinteres şi insecuritate. Promovarea ideii de insecuritate fizică, morală, economică, socio-culturală şi instituţională a creat atât la nivel micro cât şi macrosocial o panică în ceea ce priveşte identificarea soluţiilor şi adop¬tarea măsurilor eficiente şi eficace pentru limitarea şi prevenirea riscurilor ce derivă din aceste relative adevăruri contemporane, inclusiv pentru cazuistica de infracţionalitate în care autori sunt copiii la vârste sub 14 ani.

Keywords


crime, children, services, measures, social workers.

Mots-clés


infractionalité, enfants, services, mesures, assistants sociaux.

Cuvinte cheie


infracţionalitate, copii, servicii, măsuri, asistenţi sociali.

Full Text:

Full Text: PDF

References


Balahur, D. (2001). Protecţia drepturilor copilului ca principiu al asistenţei sociale. Editura All Beck, Bucuresti.

Farr, R.M. and Tafoya, L. (2007). Western and Hungarian representations of indi­vidualism: A comparative study based on group discussions of social dilemmas. Apud Markova, I., Focus grupurile. In Moscovici, S. and Buschini F. (eds.). Metodologia știin­ţelor socioumane. Polirom, Iași.

Gold, R.L. (1958). Roles in Sociological Field Observations. Social Forces, 36(3), 217-223.

Grecu, F. and Rădulescu, M.S. (2003). Delincvenţa juvenilă în societatea contemporană. Studiu comparativ între Statele Unite şi România. Editura Lumina Lex, Bucureşti.

Ionescu, I. and Stan D. (1997). Elemente de Sociologie, vol. 1. Editura Universităţii ”Alexandru Ioan Cuza” Iaşi.

Jupp, V. (coord.) (2010). Dicţionar al metodelor de cercetaresocială. Polirom, Iaşi.

Kren, M.-C. and Rata, R. (2007). Raspunderea penală a minorului - Studiu de doctrină și jurisprudență. Editura Hamangiu, Bucuresti.

Markova, I. (2007), Focus grupurile. In Moscovici, S. and Buschini F. (eds.). Meto­do­logia știin­ţelor socioumane. Polirom, Iași.

McQueen, A.R. and Christina, K. (2006). Metode de cercetare în ştiinţele sociale. Institutul European, Iași.

Moscovici, S. and Buschini, F. (2007). Metodologia știinţelor socioumane. Polirom, Iași.

Goldson, B. (2008). Dictionary of Yout Justice. Willan Publishing, U.K.

Parker, I. (1994). Qualitative research. In Banister, P., Burman, E., Parker, I., Taylor, M. and Tindall, C. (Eds). Qualitative Methods in Psychology: A Research Guide, Open University Press, Buckingham.

Rădulescu, S. (1994). Sociologia vârstelor (Societatea şi ciclul uman de viaţă). Editura Hyperion, Bucureşti.

Jupp, V. (ed) (2010). Dicţionar al metodelor de cercetare socială. Polirom, Iași.

Willing, C. (2001). Introducing qualitative research in psychology. Adventures in theory and methods. Open University Press, Buckingham.

Legislation

UN Convention on the Rights of the Child

Law no. 272/2004 on the protection and promotion of children's rights, published in Official Gazette no. 557 dated June 23, 2004 as amended by Law 257/2013 amending and supplementing Law 272/2004 on the protection and promotion of children's rights, republished in 2014

Penal Code approved by Law No. 286/2009

The social worker statute in Romania by Law No. 466/2004

The public official statute in Romania by Law No. 188/1999

Other sources

Activity Reports DGASPC Iaşi 2010, 2011, 2012, 2013, 2014

National Journal http://www.infolegal.ro/incriminarea-copiilor-de-la-13-ani-proiect-de-cod-penal/2007/08/24/ (accessed December 10, 2014)

http://www.mediafax.ro/social/noul-cod-penal-minorii-raspund-penal-de-la-13-ani-4053196 (accessed December 10, 2014)

Council of Europe: www.coe.int


Refbacks

  • There are currently no refbacks.