THERAPEUTIC STORIES BETWEEN EVALUATION AND INTERVENTION IN FAMILY AND CHILD SOCIAL WORK

Gabriela IRIMESCU

Abstract


The paper proposes to unravel stories as an alternative method in social work interven-tion by featuring stories as an instrument of evaluation, an intervention technique, a way of creating a therapeutic atmosphere and, not least, as a linchpin for change.
Each story has a “moral” conveyed in various ways; sometimes it is visible, some other times it is disguised or barely insinuated. This value of stories makes them usable in family and child social work: they have an exploratory role, of understanding a situation, of describing a process experienced by families and children or that they will experience, or of finding a solution for a particular situation. Stories must be adapted to the life situation of child and family; they may even be used in the adoption process, to explain to a child what adoption means. They may also be used in the field of foster care, to show the role of foster families and of the biological family, in the process of placing a child in a foster care centre. They may also be used when a child experiences conflicting moments.

Résumé


Le travail vise à attirer l’attention sur les histoires en tant qu’alternative à l’intervention dans le travail social à travers la présentation d’histoires comme instrument d’évaluation, d’intervention technique, de création de l’atmosphère thérapeutique et, enfin, de reliure changeante.
Chaque histoire a une “morale” qui est transmise de différentes manières, parfois elle est visible, parfois elle est déguisée, cachée, et à d’autres moments à peine insinuée. Cette valeur des histoires leur permet d’être utilisées dans l’aide sociale à la famille et à l’enfant avec un rôle exploratoire, de comprendre une situation, de décrire une famille et un processus d’enfant qu’elles vont traverser, ou trouver une solution pour une situation particulière. Les histoires doivent être adaptées à la situation de vie de l’enfant et de la famille et peuvent être utilisées dans le processus d’adoption pour expliquer à un enfant ce que signifie l’adoption ou pour révéler l’adoption; dans le processus de soins maternels, pour montrer le rôle de la famille d’accueil et de la famille biologique; dans le processus de placement dans des unités de protection ou lorsque l’enfant traverse des moments conflictuels.

Rezumat


Lucrarea își propune să aducă în atenție poveștile, ca alternativă în intervenția din asistența socială printr-o prezentare a poveștilor ca instrument de evaluare, tehnică de intervenție, modalitate de creare a atmosferei terapeutice și, nu în ultimul rând, liant în schimbare.
Fiecare poveste are o „morală” care se transmite în diferite moduri, uneori este vizibilă, alteori este deghizată, ascunsă, iar alteori abia insinuată. Această valoare a poveștilor face ca ele să poată fi folosite în asistenţa socială a familiei și a copilului cu rol explorator, de înţelegere a unei situaţii, de descriere a unui proces parcurs de familie și copil, sau pe care aceștia urmează să îl parcurgă, sau de găsire a unei soluții pentru o situație particulară. Poveștile trebuie adaptate situației de viață a copilului şi familiei putând fi utilizate în procesul de adopţie, pentru a explica unui copil ce înseamnă adopția, sau pentru a dezvălui adopția; în procesul de asistenţa maternală, pentru a arăta rolul familiei de plasament şi al familiei biologice; în procesul de plasament în unități de ocrotire sau atunci când copilul traversează momente conflictuale.

Keywords


life story, therapeutic stories, social work

Mots-clés


histoire de vie, récits thérapeutiques, assistance sociale

Cuvinte cheie


povestea vieții, povești terapeutice, asistență socială

Full Text:

Full Text: PDF

References


Atkinson, R. (2006). Povestea vieții. Interviul. Editura Polirom, Iași.

Bădescu, I. (2014). Metodologia cercetării calitative. Interviul gen „povestea vorbii”. Despre metodele Noologiei. Sociologia azi, Revista Institutului de Sociologie al Academiei Române. Available at:

http://sociologia-azi.ro/2014/10/08/metodologia-cercetarii-calitative-interviul-gen-povestea-vorbii-despre-metodele-noologiei-de-ilie-badescu/

Burns, G.W. (2011). 101 povești vindecătoare pentru copii și adolescenți. Folosirea metaforelor în terapie. Editura TREI, București.

Burns, G.W. (2012). 101 povești vindecătoare pentru adulți. Folosirea metaforelor în terapie. Editura TREI, București.

Burns, G.W. (2016). Vindecarea prin povești. Culegere de cazuri destinată folosirii metaforelor terapeutice. Editura TREI, București.

Cashdan, S. (2009). Vrăjitoarea trebuie să moară. Psihologia basmului. Editura TREI, București.

Carr, A. (2006). Family Therapy. Concepts, Process and Practice. 2nd Edition, John Wiley and Sons Ltd., UK.

Dafinoiu, I. (2000). Elemente de psihoterapie integrativă. Editura Polirom, Iaşi.

Huber, W. (1997). Psihoterapiile. Terapia potrivită fiecărui pacient. Editura Ştiinţă şi Tehnică, București.

Irimescu, G. (2009). New and old approaches in social assistance and families’ therapies practice. Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University, Social work Series, II.

Irimescu, G. (2008). Interventioning in family crises. Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University, Social work Series, I.

Mitrofan, I. (ed.) (1997). Psihoterapia experienţială. O paradigmă a autorestructurării şi dezvoltării personale. Editura Info Medica, București.

Pașca, M.D. (2004). Povestea terapeutică. Editura Ardealul, Mureș.

Peseschkian, N. (2005). Poveşti orientale ca instrumente de psihoterapie. Editura TREI, București.

Peseschkian, N. (2007). Psihoterapie pozitivă. Teorie şi practică. Editura TREI, București.

Peseschkian, N. (2009). Psihoterapia vieţii cotidiene. Editura TREI, București.

Rădoi, M., Irimescu, G. (2017). Training in Social Work. An analysis from the perspective of students within Alexandru Ioan Cuza Iasi. Scientific Annals of “Alexandru Ioan Cuza” University, Social work Series, X(1).

Rubin, A.J. (2009). Art-terapia. Teorie şi tehnică. Editura TREI, București.

Santagostino, P. (2008). Cum să te vindeci cu o poveste. Editura Humanitas, București.

https://www.wikiwand.com/ro/Basm


Refbacks

  • There are currently no refbacks.